Tu ma być pytanie

odpowiedź a

odpowiedź b

odpowiedź c

odpowiedź d

odpowiedź e

Zapraszam do rozwiązania testu
składającego się z pytań i odpowiedzi
wymaganych do zaliczenia egzaminu
uprawniającego do wykonywania
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Wybierz rodzaj testu:


Test przeprowadzany w sposób zbliżony do prawdziwego egzaminu, spośród wszystkich pytań zostanie wylosowanych 30.
Rozwiązanie testu wymaga około dwudziestu minut.
Warunkiem zaliczenia jest co najmniej 28 poprawnych odpowiedzi.


Test służący do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami lub powtórzenia całości materiału. Wszystkie 239 pytań zostanie wyświetlonych w kolejności.
Czas potrzebny na wykonanie testu może wynosić nawet dwie godziny.

Zaczynamy!